Loading...
 Start Page

Θεματικές Ενότητες

Αναπτυξιακές προοπτικές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέχει υψηλές θέσεις ως προς το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως προς την επισκεψιμότητα, τις διανυχτερεύσεις και τις εισπράξεις ενώ παράλληλα θεωρείται η Περιφέρεια με την λιγότερη ανεργία.  Έχοντας όλα τα παραπάνω στη φαρέτρα της διεκδικεί την περαιτέρω ανάπτυξη του συνόλου της Περιφέρειας και σε όλους τους  τομείς της οικονομίας. Ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας είναι κομβικός στην προσπάθεια αυτή, καθώς είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται σημαντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προς αυτή τη κατεύθυνση. Επίσης στη συνεδρία θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν τοπικά προβλημάτα όπως τα απορρίμματα.


Πολιτικές Ενέργειας στο Ιόνιο

Στα πλαίσια της συνεδρίας θα παρουσιαστούν συγκροτημένα οι υπάρχουσες και επερχόμενες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας,  όπως η αιολική,  αλλά και στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Επίσης, να τεθούν από κάθε ενδιαφερόμενο σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί σχετικά με τις πάσης φύσεως επιδράσεις των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή και.θα συζητηθούν τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για αυτήν. Τέλος, θα αναλυθεί ο σχεδιασμός των ενεργειακών δικτύων και η συμμετοχή του Ιονίου σε αυτά.

 

 

Τουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά

Ο τουρισμός θεωρείται από τους σημαντικότερους κλάδους για την τοπική οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική στοχεύουμε να αναδειχθούν οι προβληματισμοί που αφορούν το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στη περιοχή αλλά και να κατατεθούν καινοτόμες προτάσεις και πρακτικές που θα αποτελέσουν ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και προβληματισμού για τους φορείς αλλά και τους επιχειρηματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του τουρισμού.  Οι ανοδικοί δείκτες τουριστικής ανάπτυξης και η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών στα Ιόνια Νησιά (εγχώριων και διεθνών) υποδεικνύουν εμφατικά ότι η χρονική συγκυρία επιβάλει την ουσιαστική αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ιονίων Νήσων. Στόχος της συνεδρίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων αλλά κυρίως των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στην δυτική πλευρά της χώρας.Το αντικείμενο της συνεδρίας απευθύνεται στους φορείς στρατηγικού προγραμματισμού, τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, κ.λπ.), τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων και του τουρισμού, τις ενώσεις επιχειρηματιών, τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τους ερευνητές - μελετητές αλλά και σε όσους έχουν ενδιαφέρον για το "καλό πρόσωπο" των Ιονίων Νήσων.

 

Μεταφορές – Συγκοινωνίες – Νησιωτικότητα

Οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο νησιωτικό χώρο είναι αρκετές και θα αποτελέσουν το θέμα συζήτησης της συνεδρίας. Στα πλαίσια αυτής θα κατατεθούν  σκέψεις και απόψεις, θα τεθούν  προβληματισμοί σχετικά με τις πάσης φύσεως επιδράσεις των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών ώστε μέσα από έναν γόνιμο διάλογο να δοθούν «απαντήσεις» και να τεθούν οι βάσεις για να υλοποιηθούν τα βέλτιστά για τη τοπική κοινωνία. Επίσης, θα παρουσιαστούν συγκροτημένα οι επερχόμενες επενδύσεις στον τομέα των συγκοινωνιών - μεταφορών και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές σε όλους τους τομείς (οικονομία, απασχόληση, περιβάλλον). Η δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετακίνησης και μεταφορών τόσο μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και με την ηπειρωτική χώρα αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούμενα.

 


Υποδομές - Επιχειρηματικότητα - Απασχόληση

Σκοπός της συνεδρίας είναι η παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  Στη συνεδρία θα αναφερθούν η στρατηγική και η συμβολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Επίσης εκπρόσωποι των επιμέρους επιμελητηρίων θα καταθέσουν την δική τους άποψη καθώς κατέχουν τη συνολική εικόνα του νομού τους. Στο πάνελ συμμετέχουν επίσης επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καταθέτοντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση τους σχετικά με το επιχειρείν στα Ιόνια Νησιά. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, αλλά και πιθανά εμπόδια που ανακόπτουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

 

Καλέστε μας

2611 100 410

Διεύθυνση

Μαιζώνος 206, Πάτρα, 26222

Γράψτε μας

info@pelopevents.gr

© Copyright 2018 - 2020 Pelopevents - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων