Loading...
 Start Page

Θεματικές Ενότητες

«Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους»

Υπό διαμόρφωση.

 

«Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια - Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιφέρεια»

Η περιοχή μας έχει ανάγκη από ένα  νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ορίζοντα το 2050 που θα βασίζεται στην ένταση γνώσης, νέες επενδύσεις και θα έχει  βασικό χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια.

 • Ποιες είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να ανταποκριθεί η χώρα στις επερχόμενες προκλήσεις;
 • Υπάρχει περιθώριο κοινωνικής συνεννόησης ανάμεσα εταίρους;
 • Πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο;

 Στη συνεδρία, παράλληλα με τη σύμπραξη της Dianeosis, θα παρουσιαστούν προτάσεις που θα απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα, ενώ θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι εξωστρεφών και νεοφυών επιχειρήσεων της Παραιόνιας Ελλάδας για να μιλήσουν για τις επιχειρηματικές τους διαδρομές και τις προϋποθέσεις της επιτυχίας τους.

 

«Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, είναι έκδηλα επιτακτική η ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου το οποίο θα βασίζεται στη βέλτιστη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με γνώμονα την υιοθέτηση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οριζόντια από όλες τις επιμέρους τομεακές πολιτικές.

Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιασθούν οι βασικοί άξονες της κυκλικής οικονομίας και οι δημόσιες πολιτικές που την προωθούν, όπως είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος χρήσης των προϊόντων. Παράλληλα, θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών ενεργειών που διακρίνονται ως καλές πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας με στόχο μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για τις εφαρμογές που μπορούν να υπάρξουν σε περιφερειακό επίπεδο.

 

«Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών»

 •  Ποια είναι η θέση ολοκληρωμένων έργων μεταφορικής υποδομής στο αναμενόμενο Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Δυτική Ελλάδα.
 • Ποιες είναι οι επόμενες αναγκαίες επενδύσεις είτε σε νέες υποδομές (π.χ. σιδηροδρομικό δίκτυο) είτε σε τροποποίηση των υφιστάμενων (π.χ. για υποστήριξη ηλεκτροκίνητων/αυτό-οδηγούμενων οχημάτων), τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά
 • Μπορεί να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις φάσεις κατασκευής νέων και διαχείρισης υφιστάμενων έργων;
 • Τι προβλέπει τα νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Logistics, ποιες οι επιπτώσεις στα διακομίστηκα κέντρα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο και πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση υφιστάμενων υποδομών που υπολειτουργούν, όπως το λιμάνι του Αιγίου.
 • Σύγχρονες ανάγκες συντήρησης μεγάλων έργων υποδομής και πως ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες συντήρησης. Πώς επηρεάζει η αύξηση του κόστους συντήρησης τη βιωσιμότητα των έργων, ποιες είναι οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες και πως θα καλυφθούν έχοντας υπόψη τη μη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης από τα Ευρωπαϊκά ταμεία. Εμπειρίες από άλλες χώρες.
 • Πώς τροποποιούνται τα σχέδια των κατασκευαστών σε σχέση με τα SDGs του ΟΗΕ  και ποιος ο αντίκτυπος στο κόστος συντήρηση

 

«Σύγχρονες προκλήσεις στο τομέα της Υγείας»

Υπό διαμόρφωση.

 

«Εκπαίδευση & Κατάρτιση για την 4η βιομηχανική επανάσταση»

Ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα θετικά πρόσημα και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών. Είναι και η ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας, της πολιτιστικής δράσης και της πνευματικής καλλιέργειας των ανθρώπων της. Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι το θεμέλιο για ένα φωτεινό μέλλον και την ευημερία κάθε κοινωνίας στην επερχόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

 • Ποια η δυναμική συμβολή των φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός εμπροσθοβαρούς και με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακού οράματος για την ελληνική περιφέρεια, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς αιχμής;
 • Πώς συνδέονται οι σχεδιασμοί της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των φορέων δια βίου μάθησης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (στόχος 4 – Quality Education);
 • Πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση να αποτελέσει πόλο έλξης επιστημόνων του εξωτερικού, ώστε να πάμε από το «brain drain» στο «brain regain», συμβάλλοντας στην «επανεκκίνηση» της ελληνικής περιφέρειας;
 • Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του αύριο και πώς διασφαλίζουμε το κατάλληλο ‘’reskilling’’ ή ‘’upskilling’’ για κάθε εργαζόμενο που δεν θέλει να μείνει εκτός εξελίξεων;
 • Ποιες επιχειρήσεις και πώς στηρίζουν την ανάπτυξη αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στην εκπαίδευση;

 

«Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Υπό διαμόρφωση.

 

«Βιώσιμος Θεματικός τουρισμός»

Υπό διαμόρφωση.

 

«Η περιφερειακή πόλη του 2030»

Στις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα αλλάξουν ριζικά. Θα παραδίδονται αντικείμενα με drones. Αυτοκίνητα θα οδηγούν μόνα τους και μετέπειτα θα πετούν. Η εντυπωσιακή αλλαγή θα συνοδεύεται και από νέου τύπου κινδύνους, που άλλοι είναι γνωστοί και άλλοι είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

 • Πώς συνθέτουμε μια ολιστική προσέγγιση για το μέλλον των πόλεων της ελληνικής περιφέρειας;
 • Πώς θα κυκλοφορούμε, πώς θα είναι η κίνηση με τα μελλοντικά αυτοκίνητα;
 • Ποιος οι απαιτούμενες υποδομές; Τεχνολογία, συγκοινωνίες, νέες ανάγκες για ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, δρόμοι πόλεις, δρόμοι που θα συνδέουν πόλεις, υδατοδρόμια κ.α.
 • Ποιοι οι νέοι κίνδυνοι που δυνητικά μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις, είτε φυσικά είτε ψηφιακά;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της «ανθεκτικής» πόλης;
 • Πώς θα διαχειρισθεί η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση τις αλλαγές, με τι προσωπικό και με τι χρηματοδότηση;
 • Ποιοι μετρήσιμοι δείκτες υπάρχουν για την αποτύπωση της ποιότητας ζωής στην πόλη;

Καλέστε μας

2610 312530

Διεύθυνση

Μαιζώνος 206, Πάτρα, 26222

Γράψτε μας

info@pelopevents.gr

© Copyright 2018 - 2019 Pelopevents - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων